Call me Gia :) "Gianina celienne P. calica" :) 16 yrs. old :)

angeloloves:

Ang panliligaw ay hindi natatapos kapag sinagot ka na ng babaeng gusto mo, tuloy-tuloy yan. Ligawan mo siya kapag nagtatampo siya sayo. Ligawan mo siya kapag malungkot siya. Ligawan mo siya kapag masama ang araw niya. Ligawan mo siya kapag masama ang pakiramdam niya. Ligawan mo siya araw-araw….

— (via terrible)

(Source: its-just-j0rdan, via serendipitousteenager)


— (via jesussbabymomma)

(Source: crunchier, via serendipitousteenager)


This is the reason why I really love donkey.

(Source: animation-gifs, via serendipitousteenager)

(Source: niniboo, via serendipitousteenager)

Here’s to the man who did’nt gave up on me. Thank you for loving my imperfections. I love you, more than words can express the meaning of love. Thank you for letting me a part of your life. Hart hart :)

Here’s to the man who did’nt gave up on me. Thank you for loving my imperfections. I love you, more than words can express the meaning of love. Thank you for letting me a part of your life. Hart hart :)

theme by Curly Tweets.